Karaoke 5

Karaoke 5

Chơi nhiều định dạng karaoke và tập tin phương tiện truyền thông khác
Người dùng đánh giá
4.0  (49 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
46.04 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
MediaSoft
Mở MIDI, CD + G, WMA + CDG, MP3 + CDG, KAR, K5, VS karaoke định dạng cũng như thường xuyên các tập tin âm thanh (MP3, WMA, vv) và video (FLV, AVI, MP3, vv) và chơi chúng.
Trong Chuẩn freeware phiên bản Karaoke 5 là một K5, MIDI, KAR, KFN, MP3, WMA, MP3 CDG, WMA CDG, CD G, VS (Virtual Score) và VIDEO ( MP4, FLV, ...) tập tin đọc sách và đã được phát triển với mục tiêu phải cung cấp một Karaoke chơi chương trình đó sẽ là linh hoạt và trực giác mạnh mẽ và đề nghị chuyên nghiệp tính năng không phải sẵn sàng trong khác freeware chương trình. Karaoke5 là, vì thế, hoàn toàn là một chương trình với hai neophytes hay cho những ai có thói nghệ thuật của karaoke rất chuyên nghiệp. Trong nghề nghiệp hay nhà phiên bản, Karaoke 5 là một câu văn bản synchronizer tạo Midi, MP3, K5 và MP4 các tập tin và một câu quản lý công cụ (với Double Screen "TV", kết hợp của những bài hát qua Mix Control, K5 Ảo Cụ, Arranger Express, BroadCast etc. etc.) được sử dụng trong suốt quá trình diễn hay xuất hiện.
Thông tin được cập nhật vào: